Volvo Selekt

การซื้อรถจากเราแสดงว่าคุณเข้าร่วมโปรแกรม Volvo Selekt มากกว่าแค่การทำธุรกรรม ด้วย Volvo Selekt คุณจะได้รับความมั่นใจและประสบการณ์จากวอลโว่ที่แท้จริง ก่อนและหลังที่เราจะมอบกุญแจให้คุณ

เลือกและตรวจสอบอย่างระมัดระวัง

เลือกและตรวจสอบอย่างระมัดระวัง

รถของเรามีอายุน้อยกว่า 5 ปี และได้รับการใช้ งานน้อยกว่า 120,000 กม.

ที่วอลโว่เราคำนึงถึงความสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับคุณ อันที่จริงแล้ว เราได้
ทุ่มเทชั่วโมงของความเชียวชาญและใส่ใจในรายละเอียดให้กับรถใหม่ของคุณ

ตรวจสอบและอัปเดต

เราปรับปรุงรถของเราด้วยรายการตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจากวอลโว่มากกว่า
100 รายการ จากนั้นปรับปรุงให้ดียิ่งงขึ้นด้วยการอเกรดซอฟตแวร์ล่าสุด

วิศวกรของเราได้พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีของวอลโว่อยู่เสมอ เราจะอัปเกรด
ซอฟตแวร์ของคุณในทุกบริการเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชนส์สูงสุดจากรถของคุณ
ตั้งแต่เครื่องปรับอากาศไปจนถึงการจัดการเครื่องยนต์ คุณสมบัติพิเศษทีคุณไม่
สามารถหาได้จากที่อื่น

ตรวจสอบและอัปเดต
อะไหล่แท้ของวอลโว่

อะไหล่แท้ของวอลโว่

เราใช้เฉพาะอะไหล่แทข้ องวอลโว่เท่านั้นที่ติดตั้งในรถยนต์ Volvo Selekt อะไหล่แท้เหล่านี้จะทำงาน
สอดคล้องเข้ากับรถยนต์วอลโว่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของทุกองค์ประกอบ
และระบบต่างๆ ในรถยนต์วอลโว่ของคุณ

Top